Distribucija i dijeljenje letaka

 

 

Nudimo distribuciju i dijeljenje letaka na području cijele Hrvatske: Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Dubrovnik…

Došao je i kraj tradicionalnog načina distribucije i dijeljenja letaka, brošura, flajera, kataloga, prospekta itd… Sada uz niske troškove i kratkim vremenskim rokovima možete dosegnuti veliki broj Hrvatskih poslovnih i privatnih subjekata. Također je moguće dosegnuti veliki broj internet korisnika putem poznatih portala i različitih oglasnih površina.

Cezais – marketing rješenja vam nudi novi inovativni način distribucije vašega promotivnoga materijala putem interneta po najnižim cijenama na tržištu.

 

Kako vršite distribuciji i dijeljenje promotivnoga materijala?

Distribuciju i dijeljenje promotivnoga materijala se vrši na dva načina:

 

  1. Slanjem putem elektroničke pošte na preko 100.000 poslovnih subjekata
  2. Online prikazivanjem putem poznatih portala na za to predviđenim web lokacijama

 

 

Zanima vas više vezano uz distribuciju i dijeljenje letaka?

 

I vi želite smanjiti sebi trošak slanja promotivnoga materijala, poput letaka, brošura, prospekta, kataloga i drugo…

Kontaktirajte nas i zatražite neobvezujuću ponudu.

 

 
Live Chat
Tweet